0
  • سبد خرید شما خالی است !

مقالات علمی 

نقاشی خط معاصر
نقاشی خط چیست؟

نقاشی خط در واقع تلفیقی از هنر نقاشی و خطاطی ( یا خوشنویسی ) است که در دوران معاصر علاقه مندان زیادی دارد.

تاریخچه هنر نقاشیخط

نقاشی خط در گذشته های دور بوسیله استفاده از نگارگری ها و گل و مرغ در بطن نوشتار پدیدار شد.