نقاشی خط چیست؟

توضیحات:

 • به نام خدا

  البته گاهی به این هنر اسامی دیگری مانند خطاشی یا خط نقاشی نیز اختصاص می دهند.

  هنر نقاشی خط در سال های اخیر در ایران ظهور کرده است و عده ای خط را تلفیقی از خوشنویسی و خط با نقاشی و گرافیک می دانند اما عده ای دیگر نقاشی خط را نوعی خوشنویسی می دانند که در آن از تکنیک های نقاشی و گرافیکی استفاده می شود.

  نقاشی خط یا کالیگرافی به معنای ساده ترکیبی از خطاطی و نقاشی می باشد و شیوه ای است از نقاشی مدرن و خوشنویسی سنتی که مخاطب را با تلفیقی از هنر مدرن و سنتی در دنیای امروز آشنا می کند و هنرمند را در عرصه وسیعی از نوگرایی قرار می دهد تا بتواند با تکنیک های خلاقانه ایی که در این مسیر تجربه می کند به نوآوری و شکل گیری این شیوه بپردازد و حتی این شیوه را با رعایت فرم و مفهوم عینی تا سبک های انتزاعی سوق دهد. باعث می شود به عمق عمیقی از مفاهیم و ارتباطات انسانی وارد شویم.

  در حقیقت نقاشی خط متشکل شده است از همه تکنیک های نهفته در نقاشی و سبک آن مانند نگارگری، تذهیب، اکسپرسیونیسم، مدرنیسم و ابستراکت و ... . در واقع این مکتب ها و سبک ها جزء کوچکی از یک تابلو نقاشی خط را در بر می گیرد و پس از آن تجربیاتی که در چند دهه در زندگی یک هنرمند بوده است، اصل و ریشه نقاشی خط را نمایان می کند.

  چنانکه در یک تابلو نقاشی فقط یک شکل را مشاهده خواهیم کرد و گفتاری که در توهمات آن هنرمند نسبت به ان تابلوی نقاشی بیان می شود ولی در نقاشی خط، کلمات و موضوع شعر یا سخن مهم و عمیق است که آن تابلو را به تصویر خواهد کشید که معمولا استفاده از سبک های مدرن و انتزاعی کیفت آن را در تابلو های نقاشیخط پایمال می کند و در این صورت حتی نیاز به آموزش و زندگی گذشته یک هنرمند در حوزه خوشنویسی نخواهد بود.


 • تهیه و تنظیم توسط
  تماس : 09367697027
  انتشار مطلب در :